Grzegorz Demczuk

Podstawa

"Podstawa" Czasem proste pomysły zawierają w sobie błyskotliwe przemyślenia. Tak często bywa w sztuce współczesnej w jej najciekawszej postaci. Pomysły te często przyjmowane są z niedowierzaniem. Lekkość i łatwość wykonania mogą zniechęcać do potraktowania dzieła sztuki z całą należną mu uwagą. Tych z Państwa którzy doceniają warsztat wykonania dzieła mogę z czystym sumieniem zapewnić - przygotowanie tej wystawy było cholernie pracochłonne.

Prowadząc galerię można odnieść wrażenie że dzisiejszej publiczności często brakuje solidnej podstawy by z lekkością poruszać się w przestrzeni galerii sztuki. Statystyczny Nowak rzadko poświęca czas na poznanie działalności twórców od malarstwa jaskiniowego do Demczuka. A szkoda bo takie powszechne studia dały by w efekcie coś nie do przecenienia. Wspólny język.

Zarówno erudyci jak i zwykli entuzjaści Van Gogha z radością odnajdą wspólne pole porozumienia na naszej najnowszej wystawie. Zaprezentujemy Państwu szerokie spektrum działania młodego twórcy. I choć Grzegorz przemawia do nas za pośrednictwem filmów, obrazów i artystycznych gestów, wszystkie jego działania zachowują spójność i charakterystyczne dla niego ironiczne spojrzenie na Sztukę.

Z prawdziwą radością zatem przedstawiamy Państwu laureata nagrody Pracowni Portretu w konkursie im. Władysława Strzemińskiego. Nagrody decyzją jurorów "Kulturgrantów" bardzo skromnej, ale nie mniej przez to istotnej. Serdecznie zapraszamy.

Przy okazji chciałbym podziękować naszemu przyjacielowi, inżynierowi i konstruktorowi Darkowi Kukawskiemu oraz jego firmie Dekadaprojekt za wkład w produkcję wystawy. Bez jego zaangażowania wystawa miała by o wiele skromniejsze oblicze.

Osobne podziękowania należą się Jackowi Kołodrubcowi, Piotrowi Augustyniakowi i Dominikowi Tamborskiemu (Twoja wkrętarka to bestia). Dzięki Wam prowadzenie Pracowni Portretu jest czystą radością.

Maciej A. Łuczak


Sometimes brilliant thoughts originate from the simplest ideas. This is often the case with contemporary art in its most compelling form. Simple ideas often meet with incredulity. The ease and lightness of the creative process may discourage paying due attention to a work of art. To those of you who deeply value craftsmanship and artistic ability - in all conscience, I assure you that the preparation of this exhibition has been pretty damn labor-intensive.

Running an art gallery, one may get the impression that contemporary audiences often lack a solid base to easily navigate the gallery space. The average Joe rarely dedicates his time to learn about art and creatives ranging from cave painting to Demczuk. It's a pity, given that such universal knowledge can offer us something priceless - a common language.

Both experts and ordinary Van Gogh enthusiasts will happily find a common plain of understanding at our newest exhibition - an exhibition comprising a wide array of a young artist's work. And even though Grzegorz communicates through film, image and artistic gestures, all of his works perpetuate cohesion, unity and a characteristic ironic perspective on Art.

Thus, we give you the laureate of the Pracownia Portretu Award at Władysław Strzemiński competition with great joy and appreciation. The modesty of the award by the Kulturgranty jury does not render it any less relevant. You are more than welcome to participate.

Using the occasion, I would like to thank our friend, engineer and constructor Darek Kukawski at Dekada Projekt for his contribution to the production of the exhibition, which would have had a far more modest form without his support.

A special thank you to Jacek Kołodrubiec, Piotr Augustyniak and Dominik Tamborski (Dominik, your power drill is a beast!) Running Pracownia Portretu has been pure joy thanks to all of you.

Maciej A. Łuczak

translated by: Ilona Zineczko