Jan Domicz

Inland Empire

Pracownia Portretu mieści się na Księżym Młynie. To zabytkowy teren. Kiedyś zespół fabryk włókienniczych z przylegającym osiedlem ustawionych w szeregach budynków dla mieszkańców/robotników. Dziś to miejsce jest często używane, jako tło przy realizacji filmów.

Nowa wystawa Jana Domicza jest scenografią osobistego filmu. Korzysta z taktyk znanych z tworzenia dokamerowej rzeczywistości. Wielkoformatowy ekran LED świeci bezpośrednio w okna sali wystawowej. Kluczowe jest skupienie się na pojedynczym fragmencie. Statyczne ujęcie, u dołu widać ścieżkę, idąca nią postać wchodzi w kadr, przechodzi przed kamerą i znika po drugiej stronie. Kamera nie obraca się, jednak wiemy, że ścieżka ciągnie się dalej. Po pewnym czasie ta sama postać ponownie przechodzi przed kamerą w tym samym kierunku. Pomimo braku ruchu kamery wiemy, że stoi ona na środku okrągłej lub zapętlającej się ścieżki, po której porusza się postać. Czas pozwala na zrozumienie przestrzeni na podstawie jej fragmentu.

Jan Domicz, artysta. Twórca wideo, obiektów i instalacji. Domicz w swoich pracach korzysta z narracyjnego potencjału przestrzeni. Jest absolwentem Staedelschule Frankfurt/Main i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jego prace prezentowane były m.in. na wystawach w MMK Frankfurt, CSW Zamek Ujazdowski, Instytucie Awangardy, District Berlin i Karlin Studios w Pradze, współpracuje z galerią Wschód. Mieszka i pracuje w Warszawie.

www.jandomicz.comPracownia Portretu is located at Księży Młyn. It's a historical site. Once a textile factory with an adjoining residential area for residents/workers. Today this place is often used as a background by film production studios.

New exhibition by Jan Domicz is a set design for a personal film. It uses the tactics known for creating the reality in front of the camera. The large format LED screen shines directly into the exhibition room windows. It is crucial to focus on a single fragment. A static shot, at the bottom one can see the path, the figure enters the frame, passes by in front of the camera and disappears on the other side. The camera does not rotate, but we know that the path continues further. After some time, the same character again passes in front of the camera in the same direction. Despite the lack of camera movement, we know that it stands in the middle of a circular or looping path on which the character is walking. Time allows the understanding of space based on its fragment.

Jan Domicz, artist. Videos, objects and installations' maker. Domicz in his works uses narrative potential of space. He graduated Staedelschule Frankfurt/Main and UAP in Poznan. His works has been shown at MMK Frankfurt, CSW Zamek Ujazdowski, Instytut Awangardy, District Berlin and Karlin Studios in Prague among others. He is represented by galeria Wschód. Domicz lives and works in Warsaw.

www.jandomicz.com