Dokumentacja Wystawy

44 / Spróbuję narysować ten budynek, najlepiej jak potrafię, tylko się nie śmiej

44 / I will try to draw a sketch of the property, as best as I can, but please do not laugh..

Exhibition View