Pracownia Portretu

Buy one get one free

Buy one get one free. Pod tym tytułem otwieramy stałą wystawę w Pracowni Portretu. Stałą albo - realnie patrząc na sytuację na rynku sztuki współczesnej - nieznacznie tylko zmienną. Wystawa tym się będzie różniła od wystaw czasowych, że prace na niej pokazywane będzie można kupić w każdym momencie jej trwania. W naszej kolekcji pojawią się dzieła artystów, których wystawy można było zobaczyć w galerii na przestrzeni ostatnich lat.

Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa - otwarciu będzie towarzyszyć specjalna promocja, ale w odróżnieniu od innych galerii - u nas ona nie skończy się nigdy! Jej szczegóły poznacie na miejscu, chociaż część tajemnicy kryje się w tytule tego wydarzenia.

Pracownia Portretu powstała w październiku 2013 roku. Bardzo niedawno stuknęło nam dziesięć lat. Chcielibyśmy przy tej okazji przypomnieć najjaśniejsze momenty naszej historii. Nieskromnie dodam, że mamy stuprocentową pewność, że przygotowane przez nas atrakcje przyczynią się do podwojenia ilości publiczności.

Artystki i artyści biorący udział w wystawie:

Sophie Bates
Anna Bąk
Agnieszka Chojnacka
Agata Cieślak
Grzegorz Demczuk
Jan Domicz
Witold Gretzyngier
Piotr Kotlicki
Marta Krześlak
Anna Maria Łuczak
Maciej Łuczak
Łukasz Ogórek
Iwona Ogrodzka
Zbigniew Olszyna
Klaudia Prabucka
Kuba Stępień

Bardzo Wam dziękujemy!

Kasia & Maciek

Zadanie "Pięć wystaw na dziesięciolecie Pracowni Portretu" jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

 


Under the title "Buy one get one free," we are opening a permanent exhibition at the Portrait Studio. Permanent, or realistically speaking, only slightly variable, considering the situation in the contemporary art market. This exhibition will differ from temporary exhibitions in that the works displayed can be purchased at any time during its duration. Our collection will feature works by artists whose exhibitions have been seen in the gallery over the past few years.

As is usual in such situations, the opening will be accompanied by a special promotion, but unlike other galleries, but unlike other galleries - with us it will never end! You will learn the details on-site, although part of the mystery is hidden in the title of this event.

The Portrait Studio was established in October 2013. We recently celebrated our tenth anniversary. On this occasion, we would like to recall the brightest moments of our history. I will immodestly add that we are one hundred percent sure that the attractions we have prepared will contribute to doubling the audience.

Artists participating in the exhibition:

Sophie Bates
Anna Bąk
Agnieszka Chojnacka
Agata Cieślak
Grzegorz Demczuk
Jan Domicz
Witold Gretzyngier
Piotr Kotlicki
Marta Krześlak
Anna Maria Łuczak
Maciej Łuczak
Łukasz Ogórek
Iwona Ogrodzka
Zbigniew Olszyna
Klaudia Prabucka
Kuba Stępień

Thank you very much!

Kasia & Maciek

The series "Five Exhibitions for the 10th Anniversary of the Pracownia Portretu" is realised thanks to funding from the budget of the City of Łódź.