Anouchka Oler

Anxiety #2

Anxiety #2” poszerza i kontynuuje pracę oscylującą wokół niepokoju. Koncepcja wystawy idzie śladem wytyczonym przez wcześniejszy performance i ukazuje jego intymne i psycho-analityczne aspekty szerszej publiczności.

Moje początkowe podejście było kompletnie trywialne i egocentryczne ponieważ powodem dla którego chciałabym badać lęk jest fakt że jest on we mnie głęboko wpisany. Do tego stopnia że jestem uosobieniem lęku zawsze gdy cokolwiek robię. Dlatego nie powinno nikogo zdziwić, że w Łodzi stanę się Lękiem samym w sobie, postacią kroczącą ulicami miasta, badającą przyczyny niepokoju jego mieszkańców. Zobaczmy jaki będzie efekt tego całego zamieszania.


Anouchka Oler

 

tłumaczyli: Jacek Kołodrubiec, Maciej A. Łuczak

Anxiety#2 expands and continues a new body of works that gravitates around the affair of anxiety. This exhibition pursues a performance held earlier this year and will this time endeavour to connect its intimate and psycho-analytical field to a more populated realm.

My initial approach is somewhat trivial and egocentric as anxiety is a feeling which is deeply engraved in me to a point where I've embodied it as someone coming along every little thing I do. Thus very logically in Łódź, I will drag into Anxiety, a character that will walk around the city and attempt to inquire the inhabitants about their relationship to this feeling and the effects of this turmoil.


Anouchka Oler