Henna Vainio

Bearing Traits

Spiralna klatka schodowa widziana w skontrastowanych cieniach

częściowo przysłonięta wyższym poziomem

takiej samej klatki cieniem.

Gdy na niej staniesz wszystko staje się jasne.

Jesteśmy dodatkiem do wagi wzmocnionego betonu

Widzimy siebie na fotografiach obłożonych jedzeniem

chcemy chodzić po ścianach z płytek

A jednak, zostajemy zatrzymani przez obrazy miejsc do których nie dotrzemy.

A spiral staircase of high-contrast shadows,

is partially eclipsed by the upper-level

of the same spiral stair-case's shadow.

Once walking on it we know.

We are subject to the weight of the re-enforced concrete of it all.

We see ourselves in photographs held up by what we eat.

We wish to walk on walls of tile.

Yet, we become transfixed by images of places far beyond us.