Dokumentacja Wystawy

Dyskomfort jest odczuciem subiektywnym

Discomfort is a subjective feeling

Exhibition View