Dokumentacja Wystawy

Kierunek Zwiedzania.

Kierunek Zwiedzania.

Exhibition View

Kierunek Zwiedzania

fragment

2016

(fotografia dzięki uprzejmości artysty)

Kierunek Zwiedzania

fragment

2016

(fotografia dzięki uprzejmości artysty)

Kierunek Zwiedzania

fragment

2016

(fotografia dzięki uprzejmości artysty)