VIII Triennale Młodych / Pracownia Portretu

Nano

Nano świat wciąż stanowi dla nas tajemnicę. Najmniejsze cząsteczki są wykrywalne tylko wtedy gdy super czułe instrumenty zajmują się ich mierzeniem. Gdy instrumenty te wyłączyć, cząsteczki jak gdyby znikają, rozpuszczają się w przestrzeni.

Gdybym miał przy sobie papugę i Wam ją pokazał - wszyscy wiedzieli byście, że ona istnieje. A teraz bardzo proszę - zamknijcie oczy. Rzucam papugą. Gdzie ona jest? Może być wszędzie. Dopiero badając pomieszczenie mamy szansę ją odnaleźć. A odnajdując ją materializujemy wszelkie potencjalne szanse jej występowania w jednym punkcie - w tej właśnie papudze. Na podobnej zasadzie działa nasza instalacja. Jest dostępna tylko wtedy, gdy wiedząc o jej istnieniu przykładamy nasze instrumenty badawcze by ją odkryć.

Być może wszystko jest symulacją, hologramem. Jeśli tak jest, nasze życie zależy tylko od tego w których miejscach sprawdzamy rzeczywistość. Które jej miejsca badamy zmieniając możliwości potencjalne w realne.


Maciej A. Łuczak

 
. . . . .


W przestrzeni parku Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 11 artystów związanych z Pracownią Portretu umieściło trójwymiarowe obiekty dostępne zwiedzającym za pośrednictwem aplikacji Augment.

 

Autorami prac są:

 

Agnieszka Chojnacka

Sabrina Chou

Ryo Ikeshiro

Dico Krujise

Anna Maria Łuczak

Maciej Łuczak

Łukasz Ogórek

Zbigniew Olszyna

Wiktor Polak

Hanna Rozpara

Joanna Szumacher

 

Chcielibyśmy bardzo podziękować kuratorom VIII Triennale Młodych Romualdowi Demidence, Aurelii Nowak i Tomkowi Pawłowskiemu za zaproszenie i roztoczenie nad nami delikatnej i tkliwej opieki.

W ramach Triennale Pracownia Portretu, w osobie Katarzyny Stańczak, zaprojektowała stół, który w założeniach miał stanowić centrum dyskusji oraz wymiany poglądów pomiędzy uczestnikami Triennale. W naszym odczuciu projekt doskonale wypełnił te założenia.

Chcielibyśmy gorąco podziękować twórcom aplikacji Augment za jej udostępnienie na czas trwania wystawy VIII Triennale Młodych.

Zapraszamy do pobrania aplikacji

a następnie zeskanowania za jej pomocą obrazów kodów dostępnych do pobrania po kliknięciu przycisku "pobierz kody" na górze strony.

The nanoworld remains a mystery to us, and the smallest particles are only detectable with the help of the most sensitive tools. Without those tools the particles vanish, dissolving in space.

Imagine a man holding a parrot in his hands. The act of seeing is the act of knowing - the proof of the parrot's existence. Now close your eyes as the man throws the bird into the air. Where does it land? It could be anywhere. Only by examining the room do we have a chance to find it. And as we locate the parrot, all the possibilities of its existence materialize in one single entity - the parrot itself. Our project is envisaged to function on a similar basis. The installation is accessible only when - being aware of its existence - we apply our exploratory tools to discover it.

Perhaps everything is a mere simulation, a hologram. If so, our lives would solely depend on those fragments of reality that we choose to explore, the possibilities we choose to undertake.Maciej A. Łuczak

translated by: Ilona Zineczko

 
. . . . .


In the gardens of Centre of Polish Sculpture in Orońsko 11 artist's related with Portrait Studio Gallery has placed 3D objects accesible to viewers through Augment app.

 

Among the autors of those objects are:

 

Agnieszka Chojnacka

Sabrina Chou

Ryo Ikeshiro

Dico Krujise

Anna Maria Łuczak

Maciej Łuczak

Łukasz Ogórek

Zbigniew Olszyna

Wiktor Polak

Hanna Rozpara

Joanna Szumacher

 

We would like to thank the curators of VIII Young Triennale Romuald Demidenko, Aurelia Nowak and Tomek Pawłowski for their tender and gentle care.

In Triennale, the Portrait Studio Gallery represented by Katarzyna Stańczak, designed a table which was to became center for discussion and ideas exchange. In our opinion it really fulfilled this function well.

We would like to thank the creators of application Augment for letting us use it's magic during Triennale.

We would like to invite you to download

app and use it to scan codes avaible for download after pressing "download codes" button on the upper part of this site.